Kristë Ramaj
Kristë Ramaj Electrical Project Menager
Muja Ferati
Muja Ferati Projektant Ing.Dip.Elek
Arian Ramaj
Arian Ramaj Projektat - Ing.Elek